ثبت دامنه در شیراز هاست

 

برای ثبت دامنه و یا انتقال دامنه، اگر دامنه مورد نظر شما قبلا  جای دیگری ثبت نشده باشد شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت کنید.برای بررسی، نام دامین را وارد کنید.

شیراز هاست  این امکان را برای شما فراهم آورده  تا 552 دامنه مختلف را به نام خود، و با مالکییت 100% ثبت کنید