خرید دامنه ۱۳۹۵-۹-۲۳ ۱۰:۳۵:۳۱ +۰۳:۳۰

ثبت دامنه در شیراز هاست

 

برای ثبت دامنه و یا انتقال دامنه، اگر دامنه مورد نظر شما قبلا  جای دیگری ثبت نشده باشد شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت کنید.برای بررسی، نام دامین را وارد کنید.

شیراز هاست  این امکان را برای شما فراهم آورده  تا ۵۵۲ دامنه مختلف را به نام خود، و با مالکییت ۱۰۰% ثبت کنید